Hem Kompetens Tjänster Kontakt In English 
 
Välkommen till Logistikchef.com
Logistikchef.com är ett svenskt, oberoende företag inom Logistikutveckling. Tillsammans med våra kunder identifierar, prioriterar och implementerar vi nya möjligheter inom logistikkedjan.

Upplever du någon av följande situationer:

  Du har för höga kostnader inom varuförsörjning och distribution.
  Du har problem att nå dina kunders högt ställda servicekrav.
  Ditt företag växer snabbt. Du hinner inte med logistikutvecklingen.
Våra tjänster innebär att du har tillgång till en logistikchef, utan att betala för en hel! Vi hjälper dig som resurs under en period eller i enskilda projekt.

Logistikchef.com vänder sig både till mindre företag, där du som VD eller ekonomichef axlat rollen som logistikchef och till större företag, där din logistikfunktion behöver extra kraft under en period.

Vår övertygelse är att logistikutveckling är en hävstång till ökad konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet. Logistikchef.com identifierar och prioriterar förbättringsområden över hela
logistikkedjan. Vi ger dig ett ett faktabaserat underlag och visar vägen till lägre kostnader och ökad kundservice.


Nyheter!